Delwedd pennawd Newsplan Cymru
Tudalen flaen

English

Help

Mae'r wefan hon yn fodd i chwilio am bapurau newydd hanesyddol Cymreig (ar ffurf papur neu ar ficroffilm) ac yn nodi lleoliad y casgliadau.

Nid yw'r wefan yn cynnwys papurau newydd ar ffurf digidol, ond mae'n rhoi cysylltiadau i wefannau eraill sy'n cyflwyno papurau newydd ar ffurf digidol. Ar hyn o bryd (2005) ychydig iawn o bapurau newydd Cymreig hanesyddol sydd ar gael ar ffurf digidol.