Delwedd pennawd Newsplan Cymru
Tudalen flaen

English

Arolygon defnydd papurau newydd yng Nghymru

Mae Newsplan Cymru wedi gwneud dau o'r defnydd a wneir o bapurau newydd mewn llyfrgelloedd yng Nghymru, un yn 2002 a'r llall yn 2004:

Adroddiad ar arolwg cyntaf Newsplan Cymru o ddefnydd papurau newydd (Chwefror - Mawrth 2002)

Arolwg ar ail arolwg Newsplan Cymru o ddefnydd papurau newydd (Chwefror - Mawrth 2004)